Eiendomsskattelister 2017

Eiendomskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskatten blir fordelt i to terminer med forfall 20.05.2017 og 20.11.2017. Listen vil ligge til gjennomsyn fra 01.03.2017 til 31.03.2017.

En eventuell klage på eiendomsskatten må skje skriftlig, og være postlagt innen 12.04.2017. Postadressen er Vågan kommune, Eiendomsskattekontoret, 8305 Svolvær.

Vær oppmerksom på at utlignet skatt skal betales til fastsatt forfall, selv om de har klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25."