Eiendomsskattelister 2018

Eiendomskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

En eventuell klage på eiendomsskatten må skje skriftlig. Postadressen er Vågan kommune, Eiendomsskattekontoret, 8305 Svolvær.

Vær oppmerksom på at utlignet skatt skal betales til fastsatt forfall, selv om de har klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25."