Stranda tennisbane

Anlegget består av 2 grusbaner.

Åpningstider

Alle dager 07:00 – 23:00.

Respekter tidsrom for allminnelig fred og ro.

Søk om trenings- og brukstid

Lag og foreninger kan søke om treningstid her

Søknadsfrist er 1. mai hvert år, og gjelder for perioden august til august året etter.