Henningsvær svømmebasseng

Henningsvær svømmebasseng ligger i Henningsvær skole, og består av ett svømmebasseng på 12 meter med 3 baner.

Bassenget brukes primært til skoleundervisning, men kan leies ut til lag og grupper på ettermiddagstid.

Åpningstider:

Henningsvær svømmebasseng er i drift 6 uker på våren og 6 uker på høsten.

Søknad om treningstider:

Henningsvær svømmebasseng kan leies ut til lag eller grupper for organisert aktivitet alle hverdager i bassengets driftsperiode. Det stilles som vilkår at 1-2 personer kan dokumentere bestått livredningsprøve. Bassenget leies ikke ut i helger.

Det kan søkes om treningstid her. Søknadsfrist er 1. mai hvert år, og gjelder for perioden august til august året etter.

Adresse

Besøksadresse
Kirkeveien 11
8312 Henningsvær