Kulturprisen

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Vågan kommune, og skal være en påskjønnelse og oppmuntring for innsats som har bidratt til å berike kulturlivet i kommunen.

  • Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger som har utført særlig innsats for kulturlivet.
  • Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner bosatt i Vågan, men kan tildeles personer som på annen måte er tilknyttet kommunen.
  • Begrunnet forslag til kandidater kan gis av alle kommunens innbyggere innen frist som annonseres årlig.
  • Kulturprisen består av en pengesum – kr 15.000 – samt diplom.
  • Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering avgjør hvem som skal motta kulturprisen.
  • Kulturprisen overrekkes av ordføreren eller den han overlater det til.

Hvem bør få kulturprisen?

Send inn ditt forslag til postmottak@vagan.kommune.no

Frist for innsending: 31. oktober.

Kulturprisen

Tidligere prisvinnere

Siden 1988 har følgende mottatt prisen:

2018   Terje Brun

2017   Jeremy Blandford

2016   Ruth Karin Roald

2015   Kabelvåg Idrettslag - Turngruppa

2014   Venke Hoff v/Kaviar Factory

2013   Inger-Anne Nyaas og Thor Erdahl

2012   Odd Helmersen

2011   Petter Anthon Næss

2010   Kongstiden Alpinsenter v/dugnadsgjengen

2009   Alf-Per Johansen

2008   Kabelvåg ungdomsskole v/Lofotkvelden

2007   Randi Bremnes

2006   Svolvær byteater

2005   Finn Fagerhaug

2004   Jazz- og rockeklubben Den ensomme ulv

2003   Inger Rasmussen

2004   Erling Grimstad

2001   Arne Størmer

2000   Margaret Gates

1999   Håkon Brun

1998   Johannes Rørtveit

1997   Jens Holst

1996   William Hakvaag

1995   Dagfinn Bakke

1994   Svolvær Musikkforening

1993   Gunnar Amundsen

1992   Ruth Blix Nilsen

1991   Stein Berg Johansen

1990   Jack Berntsen

1989   Ole H. Bremnes

1988   Paul Hansen

Kontakt

Steinar Pleim Johansen
Leder kultur og idrett
E-post
Mobil 976 51 593