Anbefalinger om sosial kontakt

Det er de nasjonale smittevernrådene fra 25. mars 2021 og inntil videre som gjelder i Vågan. 

Her er et utdrag av tiltakene hentet fra regjeringen.no

Nye anbefalinger

  • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
  • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
  • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbruddsområder og i kommuner som forventer mange tilreisende i påsken. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.
  • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
  • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
    • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
    • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
    • Reiser til hytte sammen med egen husstand.

På regjeringen.no finner du de nasjonale råd og regler gjeldende fra 25. mars 2021

Se vår samleside om korona 

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.