Siste nytt fra Vågan kommune

Her kommer fortløpende og oppdatert informasjon fra Vågan kommune og kommuneoverlegen. Informasjon eller vedtak med nyere dato erstatter tidligere vedtak.
 

kommuneoverlegen har den siste tiden fått et betydelig antall mail og sms om å vurdere ulike arrangement- spesielt julebord. Dessverre har ikke kommuneoverlegen kapasitet til å kunne svare den enkelte om dette. Vågan kommune gir derfor her en oppsummering knyttet til dette

Dersom en person blir bekreftet smittet med covid-19, har uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år en plikt til å teste seg (gjelder fra 17.november). Testingen skal skje enten ved å teste seg i 7 påfølgende dager med selvtester, eller annenhver dag i 7 dager med PCR-test. (Nytt)

Rådene er felles for kommunene Vestvågøy, Vågan, Hadsel og Sortland.

 

Vågan kommune har i dag, fredag 05.11.21, hatt møte i kriseledelsen der vi er enige om innføring av tiltak knyttet til råd og anbefalinger for å begrense smitten i Vågan. Disse rådene samkjøres med Vestvågøy siden vi er i en ganske lik situasjon.

FHI har publisert et flytskjema for hva du skal gjøre om du blir syk nå etter at vi har en "normal" hverdag

Mange vil nå påvise covid-19 selv med selvtest i hjemmet. Her er flytskjema du skal følge

 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Det er besluttet å endre tiden du skal være isolert hvis du får en positiv koronatest

FHI har åpnet for at en gruppe personer skal få dose 3 av koronavaksinen.

Vågan kommune vil via skolene våre nå sende ut samtykkeskjema for elevene som er fylt 12 år og oppover.