52 glass Pfizer/Biontech skal fordeles uke 15 - 312 doser.

52 glass Pfizer/Biontech skal fordeles uke 16 - 312 doser

Uke 14: 44 glass som tilsvarer 264 doser.
Uke 15: 52 glass som tilsvarer 312 doser.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Foajeen i Vågan Rådhus vil fortsatt være åpen og skranken i Servicetorget og sentralbordet vil være betjent som vanlig.

Regjeringen innførte nye strengere anbefalinger som gjelder fra natt til 25.03 til 12.04.2021

Vågan kommune ønsker at alle skal anse dette som regler

Regjeringen innfører nå nye forskriftsfestede regler. Disse gjelder fra natt til 25.03 til 12.04.

 

Vågan kommune følger nasjonale anbefalinger for reising. Disse rådene blir innført 25.03-14.04 2021

Råd til alle i befolkningen