Kommunal beredskapsgruppe næringsliv og frivillighet

I kommunestyresak 32/20 er det nedsatt en beredskapsgruppe for næringslivet og frivilligheten.

Det nedsettes en beredskapsgruppe for næringslivet som blant annet skal kartlegge hvordan næringsliv og frivillighet i Vågan Kommune rammes av tiltak for å begrense spredning av koronavirus. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå.

Gruppen skal også jobbe opp mot relevante aktører og beslutningstakere om tiltak for å avhjelpe situasjonen og unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Vågan Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler disse:

· Kommunedirektør: Tommy Stensvik

· Næringssjef: Alf Kenneth Johansen

· Varaordfører: Lena Hamnes

· Leder NAV Svolvær : Joakim Bakke Hære

· Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand

· Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyer

Frivillige lag og foreninger som ønsker å løfte en aktuell problemstilling/ønsket tiltak til kommunen-som kommunen bør ta stilling til, kan sende denne til Leder Vågan frivilligsentral som videresender/sender inn samlet til beredskapsgruppa. Det er viktig at dette er så konkret som mulig.

E-post sendes til: frivilligsentral@vagan.kommune.no


Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

  Det kan søkes om:  

  1. Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

  1. Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

  1. Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
  1. Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Det finnes en rekke støtteordninger i forbindelse med covid-19 og nye kommer stadig til. Noen eksempler er:

Ved behov for veiledning rundt tilskuddsordninger ta kontakt med Leder Vågan frivilligsentral/søkolog. Mobil 90216170.

Kommunens tilskuddsordninger til frivilligheten Folkehelsefond og kulturmidler satses på å utlyses samlet/med samme frist senere i år.

Se også vår samleside om korona

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.