Arbeid og næringsliv

Næringslivet i Vågan er hardt rammet som følge av tiltak i forbindelse med koronautbrudd. Her har vi samlet nyttig informasjon for næringsdrivende og arbeidstakere.

Regjeringens  søknadsportal for kompensasjonsordningener åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. kompensasjonsordning.no  

Kommunestyret i Vågan har etablert et beredskapsgruppe for næringslivet - et samarbeid mellom administrasjonen i kommunen,  Vågan Næringsforening, NAV Svolvær og våre politikere. Beredskapsgruppen kan du lese mer om under.

Se også vår samleside om korona 

Arbeid og næringsliv

Vågan kommunes Pandemifond

Vågan kommune har etablert en lokal tiltakspakke som kan omsøkes av aktører med adresse Vågan kommune. Pakken har fått navnet Kommunens Pandemifond og skal bistå de som er negativt påvirket av den situasjonen som har oppstått som følge av covid-19 (korona viruset).

Det er avsatt kr 5.000.000,- til tilskudd og kr 10.000.000,- til lån. Vedtektene for kommunens pandemifond legger retningslinjer for hvem som kan søke og hva som kan støttes og fordeling av lån/tilskudd.

Det kan gis rene tilskudd begrenset opp til kr 20.000,-.
For søknadsbeløp over kr 20.000,- skal 80% av det overskytende beløp være lån.

Eksempel:
Om det innvilges kr 20.000,- gis hele beløpet som tilskudd.
Om det innvilges kr 30.000,- gis kr 22.000,- i tilskudd og kr 8000 i lån.
Om det innvilges kr 60.000,- gis kr 28.000,- i tilskudd og kr 32.000,- i lån.
Om det innvilges kr 100.000,- gis kr 36.000,- i tilskudd og kr 64.000,- i lån.
Osv

Støtte søkes for samme periode som omsøkt for statens tiltakspakke

Les nøye igjennom fondets vedtekter før du søker - Vedtektene (PDF, 90 kB)

Krav om regnskap
Det fremmes krav om regnskap. Regnskapet må ikke være revisorgodkjente men må komme fra autorisert regnskapsfører evt. at en regnskapsfører har gitt en uttalelse.

Om det av ulilke grunner ikke kan fremlegges regnskap, så må de utgifter som omsøkes dekket attesteres av regnskapsfører eller dokumenteres med vedlegg. Det må helt klart fremgå hvilke utgifter som omsøkes og disse må klart kunne knyttes til foretaket.

Fondets formål
«Vågan kommunes pandemifond skal bidra til å støtte bedrifter, næringsdrivende, frivillighet, idrett og kulturliv med adresse i Vågan kommune, slik at vi hindrer bortfall av arbeidsplasser og viktige funksjoner i kommunen som følge av situasjonen vi har havnet i med Covid-19 – «koronaviruset».

Her finner du søknadsskjema (link til søknad). Alle felt må fylles ut. Søknader behandles fortløpende.

Krisementorordning fornæringslivet

Innovasjon Norge har utviklet en krisementorordning som er tilpasset koronakrisa. Via ordningen har bedrifter som opplever uregelmessigheter mulighet til å få råd for hvordan de skal håndtere situasjonen. Vanlige tema som blir tatt opp i ordninga er tema som likviditetsutfordringer, virkemiddelapparat, permitteringer, omstilling og digitalisering. Det er uansett opp til deg å beskrive hva dere trenger hjelp til. Ordningen skal være et tilbud til innovative bedrifter som opplever utfordringer knyttet til den pågående pandemien, og erfaringene viser at dette kan være et bredt spekter av utfordringer. Det er en enkel søknadsprosess. Etter søknad er sendt inn vurderer Kunnskapsparken i Bodø ditt behov for mentor. Ordningen bestreber å tildele mentorer til dere som passer din bedriftsprofil.

Les mer om ordningen her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/radgivning-for-oppstart-av-bedrift/fa-en-mentor/
På siden står også informasjon om den ordinære mentorordningen til Innovasjon Norge som kan være et langsiktig tiltak for din bedrift.

Spørsmål til ordningen kan stilles til Ingrid Sommerli hos Kunnskapsparken i Bodø

Beredskapsgruppe for næringsliv

Vågan kommune har derfor opprettet en beredskapsgruppe for næringslivet i Vågan, som skal utrede og foreslå lokale tiltak. Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler disse:

 • Kommunedirektør: Tommy Stensvik
 • Næringssjef: Alf Kenneth Johansen
 • Varaordfører: Lena Hamnes
 • Leder NAV Svolvær : Gunn Varberg Blandford
 • Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand
 • Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyerav:

 

Vågan kommunes lokale tiltakspakke for næringslivet.

Kommunestyret i Vågan har vedtatt en tiltakspakke næringsliv som følge av koronautbrudd (hele vedtak her) – oppsummert:

 • Kommunale avgifter for næringsdrivende og bedrifter – mulighet for utsettelse

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Vågan Kommune oppfordrer de bedriftene som ikke har akutte behov om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse

 • Særavgift for skjenking av alkohol fjernes for 2020.
 • Opprettet et «Korona pandemi krisefond» med  saldo 15 mill for lån og / eller tilskuddsordning. Detaljer og vedtekter behandles av kommunestyret 11.mai 

Se sakspapirer og vedtak her: Vågan Kommune: «Tiltakspakke for Næringsliv»  (kommunestyrevedtak)

Ønsker du å stille spørsmål eller fremme forslag til tiltak som Vågan kommune bør vurdere for lokalt næringsliv i forbindelse med koronaviruset, kan beredskapsgruppens medlemmer kontaktes eller sendes på e-post  til næringssjef Alf Kenneth Johansen: e-post: alf.johansen@vagan.kommune.no

 

Informasjon til næringsdrivende

Her er linker til noen sentrale sider med aktuelle råd, spørsmål og svar til næringslivet om håndtering av koronaviruset:

 • Regjeringen
 • NAV: Spørsmål og svar til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere 
 • Skatteetaten  - oversikt tiltakspakker
 • Arbeidstilsynet: En sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet 
 • NHO: Råd til arbeidsgivere fra NHOs advokater og nyheter relatert til koronaviruset 
 • Virke: Spørsmål og svar på typiske problemstillinger knyttet til koronaviruset 
 • Finans Norge: Anbefalinger, råd og spørsmål og svar om håndtering av koronaviruset
 • Sjømat Norge: Spørsmål og svar om korona
 • Revisorforeningen – koronakrisen konsekvenser og tiltak  

Lokale lenker:

Støtteordninger / krisepakker for næringslivet

Regjeringens  søknadsportal for kompensasjonsordningener åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. kompensasjonsordning.no Advarsel: Det er stor pågang

Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020
Kommuneoverlegene har laget en enkel veileder for reiselivet. Dette er en veileder som vi håper kan bidra til å ha kontroll på smitten også sommeren 2020.
Informasjon til arbeidstakere

Her er linker til noen sentrale sider med aktuelle råd, spørsmål og svar til arbeidstakere som er berørt av koronaviruset:

 • NAV Spørsmål og svar til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere
 • Arbeidstilsynet En sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet En sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet
 • LO – nyttig info for arbeidstakere berørt av korona
 • Fagforbundet  Spørsmål og svar om korona-situasjonen.
 • TEKNA  - dine rettigheter rundt koronaviruset 
 • Handel og Kontor -her finner du svar på mange spørsmål du som arbeidstaker kanskje lurer på
 • Norsk Sykepleierforbund – spørsmål og svar til medlemmer
Permittert? Ta umiddelbart kontakt med NAV.

NAV opplever en stor økning i antall permitteringer. Samtidig skal NAV sikre sine ansatte og arbeidssøker mot å komme i en situasjon med fare for smitte. Vi har av den grunn ingen publikumtilgang.

De er eller står i fare for å bli permittert som følge av korona-krisen, må gjøre følgende: 

 • Registrere seg som arbeidssøker på nav.no
 • Klikk på «hva er din situasjon»
 • Klikk på «er du arbeidssøker eller permittert»
 • Velg din situasjon
 • Registrer deg – ha tilgjengelig BankID på mobil
 • Søke dagpenger – klikk på skjema og søknad – her finner du fremgangsmåten steg for steg
 • Registrer CV på arbeidsplassen.no

Veiledningsvideo finnes på CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

NAV vil i dagens situasjon særlig fremheve følgende:

Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
 

Vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft om å legge ut stillinger på arbeidsplassen.no. Det er nå et jevnlig tilsig av permitterte som registrer CV opplysninger på arbeidsplassen.no. 

Som sagt;  bruk NAV.no 

Dere kan om nødvendig ringe telefonnummer: 41264806

Telefontid: 10:00-15:00 (man-fre)  hvor Nav Svolvær vil søke å besvare spørsmål vedrørende permitteringer o.l. 

Med vennlig hilsen 
Gunn Varberg Blandford
Nav leder Vågan

Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV Oppdatert 16.03.20

NAV har en samleside med informasjon i forbindelse med koronavirus.

Den finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Handle lokalt i Vågan !

Vågan næringsforening har opprettet en oversikt over lokalt næringsliv og tjenester.  Her kan innbyggere i kommunen se en oversikt over bedrifter i regionen som har åpent, driver take-away, catering, transport og hjemlevering av varer. (Næringsforeningen er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom bedrift og kunde)

Handle lokalt i Vågan

Vågan Næringsforening

 

 

Kontakt

Koronatelefonen legges ned inntil videre.
De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Legevakt : 📞116117

Alarmtelefonen for barn og unge 📞116 111

Voksne med  særskilte psykiske helseutfordringer; Send en SMS til kommunepsykolog.  📞 92289680 hverdager mellom 08.00-15.30, så blir du ringt opp.