Vanlig e-post

NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post. Postmottak sørger for å registrere din henvendelse og sette den til rette saksbehandler. 
e-postadresse: postmottak@vagan.kommune.no