Vakttelefoner

Brann, politi, ambulanse, barnas alarmtelefon, barnevern, hjemmesykelpeier, vei, vann og avløp, krisesenter, skadet/påkjørt vilt m.m.

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Beredskapsvakt barnevern 480 40 429
Hjemmesykepleier 416 18 401
Lofoten og Vesterålen krisesenter 761 22 330
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
SLT-koordinator 482 81 400
Vei, vann og avløp 909 80 374
Melding om skadet/påkjørt vilt 112