Fakturaadresse

Vågan kommune 
Postboks 802
8305 Svolvær.

Alle fakturaer skal være påført referanse (5 siffer)

Elektronisk faktura - EHF

938644500 Vågan kommune

987548959 Vågan Eiendom KF

970190686 Vågan havnevesen KF