E-post

E-post er en usikker kanal med risiko for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie eller at e-posten ikke kommer frem til mottaker av ulike årsaker. 

Anbefalt bruk av e-post til kommunen er enkle spørsmål og henvendelser som ikke inneholder personsensitive opplysninger og som ikke skal journalføres i kommunens sak/arkivsystem.
Bruk: postmottak@vagan.kommune.no

Inneholder henvendelsen personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet anbefaler vi bruk av Edialog. En sikker kanal for digital post