Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Vågan kommune.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.