Velferdsteknologi

Vågan kommune har et prosjekt i velferdsteknologi som heter:

  • Lengst mulig aktiv i eget liv.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger. Disse har blant annet som mål å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og å bidra til å sikre egenmestring for brukeren. Trygghetsskapende teknologi i institusjoner ligger også under begrepet velferdsteknologi.

I det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (2013-2020) (Helsedirektoratet, 2012) heter det at «velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunal helse- og omsorgstjeneste innen 2020». Dette er senere blitt endret til innen 2025.

I forbindelse med velferdsteknologiprogrammet har helsedirektoratet opprettet et nasjonalt program der Vågan er med. For å delta i dette programmet, og dermed få midler, er det en forutsetning at flere kommuner samarbeider. I vår kommune har vi inngått et samarbeid med Harstad, Skånland, Evenes, Kvæfjord og Tjeldsund i nord og Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy i Vest.

Det er bred politisk enighet vår i kommune om at velferdsteknologi er et satsingsområde.

Prosjektet ble opprettet i 2016 og består per tiden av tre hele stillinger.

Hovedmålet med prosjektet:

  • Innbyggerne får gode tjenester med god kvalitet
  • Innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
  • Bygger opp under egenmestring
  • Effektivisere tjenestene og prioritere ressursene riktig

Arbeidet med å få implementert teknologien ut til institusjoner og hjemmeboende har så vidt begynt.

eRom

Er tatt i bruk både på Byparken og Svolvær omsorgssenter, Marithaugen står for tur og ferdigstilles ila januar -19.

eRom vil si at pleierne har et nettbrett de bærer med seg med en enkel pålogging og direkte tilgang til de siste journaler samt en dags-oversikt over tiltak og prosedyrer som skal gjøres denne dagen.  Ved å trykke på de prosedyrer som er utført, journalføres prosedyren i den elektroniske journalen.

Trygghetsskapende teknologi

I Vågan er vi nå inne i siste del i prosessen rundt en anskaffelse av nytt pasientvarslingsanlegg på Marithaugen, Byparken og Svolvær omsorgssenter. Anskaffelsen omfatter også nye digitale trygghetsalarmer for hjemmeboende og GPS.

Mestringsteknologi

Det er tatt en avgjørelse på at kommunen skal ta i bruk medisindispensere (Evondos). Det skal gjøres en ny kartlegging hos hjemmeboende brukere av kommunens tjenester ift annen mestringsteknologi, blant annet rehabilitering, digitale tilsyn og oppfølging og behandling av kroniske sykdommer,

Prosjektets varighet som er estimert av det nasjonale programmet er foreløpig satt til utgangen av 2020. Det er avsatt midler på statsbudsjettet til det nasjonale programmet for 2019.