Kontakt

Vågan lokalmedisinske senter


Virksomhetsleder

Jan Håkon Juul
kommuneoverlege/enhetsleder

Tlf: 754 20 246
E-post: kommuneoverlege@vagan.kommune.no