Vågan lokalmedisinske senter

Helsetilbudene i Vågan er lokalisert til Vågan lokalmedisinske senter.

Vågan lokalmedisinske senter består av 5 avdelinger:

  • Svolvær legesenter
  • Byparken (institusjon med korttidsplasser)
  • Psykiatri- og rustjenester
  • Rehabiliteringstjenesten (fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering og hjelpemidler)
  • Flyktningehelsetjenesten med reisevaksine

Kontakt

Vågan lokalmedisinske senter

kontakt:

Virksomhetsleder:

Jan Håkon Juul

kommuneoverlege/ enhetsleder

tlf: 754 20 246

mail: kommuneoverlege@vagan.kommune.no