Svolvær omsorgssenter

Svolvær omsorgssenter har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Sykehjemmet totalt 27,77 årsverk.

Aktiviteter og tilbud

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Dagsenter i samme bygg.
  • Musikkstunder
  • Felles aktiviteter i Storstua
  • Andakt
  • Trivselsråd som arrangerer ulike tilstelninger.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider. Utgangsdøren låses ettermiddag kl. 15.30. Ringeklokke ved hovedinngang til alle bogruppene med automatisk døråpner

 

Kontaktinformasjon Svolvær omsorgssenter:
Avdeling Tlf til avdeling Bærbare telefoner
Fax 75420429  
Gruppe 1 75420401 41867241 / 41867242 / 41867243
    41867248 (nattevakt)
Gruppe 2 75420402 41867245 / 41867246 / 41867247
    41867248 (nattevakt)
Gruppe 3 75420403 41867249 / 41867250 / 41867251
    41867252 (nattevakt)

Kontakt

Svolvær omsorgssenter

Sekretær kontor

Tlf: 75 42 04 24

Avdelingsleder

Line Knudsen Belsvik
Tlf: 75 42 04 05
line.knudsen.belsvik@vagan.kommune.no

Enhetsleder

Anne-Lene Ryland Nygård
Tlf: 75 42 05 53
anne-lene.nygard@vagan.kommune.no

Adresse

Svolvær omsorgssenter
Skytterveien 20
8300 Svolvær