Svolvær omsorgssenter

Svolvær omsorgssenter har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø.

Aktiviteter og tilbud

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Dagsenter i samme bygg.
  • Musikkstunder
  • Felles aktiviteter i Storstua
  • Andakt
  • Trivselsråd som arrangerer ulike tilstelninger.

 

 

 

 

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider. Utgangsdøren låses ettermiddag kl. 15.30. Ringeklokke ved hovedinngang til alle bogruppene med automatisk døråpner

 

Kontaktinformasjon Svolvær omsorgssenter:
Avdeling Tlf til avdeling Bærbare telefoner
Fax 75420429  
Gruppe 1 75420401 41867241 / 41867242 / 41867243
    41867248 (nattevakt)
Gruppe 2 75420402 41867245 / 41867246 / 41867247
    41867248 (nattevakt)
     

Kontakt

Svolvær omsorgssenter
Telefon 75 42 04 00

 

Sekretær kontor

Tora Lovise Kvande
Tlf: 75 42 04 00
Tora.Lovise.Kvande@vagan.kommune.no

Avdelingsleder

Lisa Skogvang Teigen
Tlf: 75 42 04 24
lisa.brekke.skogvang@vagan.kommune.no

Enhetsleder

Anne-Lene Ryland Nygård
Tlf: 75 42 05 53
anne-lene.nygard@vagan.kommune.no

 

Adresse

Svolvær omsorgssenter
Skytterveien 20
8300 Svolvær