Viktig melding

Koronavirus

Lenke til samleside i Vågan: Informasjon om koronavirus (COVID-19),           Se også info på Facebook

Marithaugen sykehjem

Marithaugen sykehjem har 52 heldøgnplasser fordelt på 6 bogrupper. Vi gir tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig og som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Vår målsetting er at hver enkelt beboer skal oppleve å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Vi har et aktivt trivselsråd til glede for våre beboere og ansatte. Sykehjemmet har 55,63 årsverk.

Avdelinger

 • A: Våganstua og Kongsstua, langtidsavdeling for somatiske beboere
 • B: Trollfjordstua og Vestfjordstua,  langtidsavdeling for somatiske beboere
 • C: Lofotstua og Hovstua, langtidsavdeling for personer med demenssykdom

Aktiviteter og tilbud

 • Frisør
 • Fotpleie
 • Aktivitør
 • Trubadur en gang pr måned
 • Sykehjemslege
 • Flott hage/utearealer
 • Felles aktiviteter i Storstua
 • Andakt
 • Trivselsråd som arrangerer ulike tilstelninger eks. sommerfester, solfester o.l.

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider.

Utgangsdøren låses på kvelden og kl. 20.00

Avdelingene kan kontaktes hele døgnet.

 

Kontaktinformasjon Marithaugen sykehjem

Avdelinger

Tlf. til avdeling

Bærbare telefoner

Lofotstua

75420572

41867201/41867202

Hovstua

75420574

41867209/41867210

Kongsstua

75420573

41867213/41867214

Våganstua

75420575

41867205/41867206

Trollfjordstua

75420570

41867217/41867218

Vestfjordstua

75420571

41867221/41867222

Kontakt

Marithaugen sykehjem
Telefon 75 42 05 54

 

Sentralbord

Tlf. på dagtid: 75420554

Avdeling A, avdelingsleder

Kai Morten Kolberg
Tlf. på dagtid: 75420576
kai.morten.kolberg@vagan.kommune.no

Avdeling B, avdelingsleder

Mette Mathisen
Tlf. på dagtid: 75420578
mette.mathisen@vagan.kommune.no

Avdeling: C, avdelingsleder

Melissa D. Pedersen
Tlf. på dagtid: 75420577
melissa.dahl.pedersen@vagan.kommune.no

Virksomhetsleder

Anne-Lene Ryland Nygård
Tlf. på dagtid: 754 20 553
anne-lene.nygard@vagan.kommune.no

Adresse

Marithaugen sykehjem
Marithaugen 11
8310 Kabelvåg

Parkering, varemottak og hovedinngang på fremsiden av bygget.

Inngang administrasjon på baksiden.