Byparken

Byparken er et sykehjem med kun plasser for korttidsopphold og rehabilitering

Byparken ligger i Vågan lokalmedisinske senter og  har 25 kortidsplasser, herav 2 øyeblikkelig hjelpsenger og 2 senger til lindrende behandling. Vi gir tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig for en periode, er utskrevet fra sykehus og trenger lengre oppfølgning, akutt syke som kan behandles i kommune og kreftsyke som trenger lindrende behandling i institusjon. 

Aktiviteter og tilbud

  • Sykehjemslege
  • Fysioterapi
  • Flott atrie/utearealer

Besøkstid

  • Hverdager fra kl. 17.00 - 19.00
  • Helg fra kl. 11.00 - 12.30 og 17.00 - 19.00

Avdelingene kan kontaktes hele døgnet, men det er rapporttid på morgenen, til middag og om kvelden der det er begrenset kapasitet til å ta telefonen.

Kontakt

Byparken
Telefon 41 86 72 62

 

Avdelingsleder

Eli-Janne Larsen
Tlf: 754 20 592
epost: eli.janne.larsen@vagan.kommune.no

Virksomhetsleder

Jan Håkon Juul
Tlf: 754 20 246
epost: jan.hakon.juul@vagan.kommune.no