Byparken

Byparken ligger i Vågan lokalmedisinske senter og  har 21 kortidsplasser, herav 2 øyeblikkelig hjelpsenger og 2 senger til lindrende behandling. Vi gir tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig for en periode, er utskrevet fra sykehus og trenger lengre oppfølgning, akutt syke som kan behandles i kommune og kreftsyke som trenger lindrende behandling i institusjon. 

Aktiviteter og tilbud

·         Fotpleie

·         Sykehjemslege

·         Fysioterapi

·         Flott atrie/utearealer

·         Felles aktiviteter i Storstua

 

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider.

Utgangsdøren låses på kvelden kl. 20. 00

Avdelingene kan kontaktes hele døgnet, men det er rapporttid på morgenen, til middag og om kvelden der det er begrenset kapasitet til å ta telefonen.

Kontakt

Byparken
Telefon 75 42 05 90

 

Avdelingsleder

Gerd Siri Fausa
Tlf: 75420593
epost: gerd.siri.fausa@vagan.kommune.no

Virksomhetsleder

Jan Håkon Juul
Tlf: 75420246
epost: jan.hakon.juul@vagan.kommune.no

Adresse