Byparken

Byparken er et sykehjem med kun plasser for korttidsopphold og rehabilitering

Byparken ligger i Vågan lokalmedisinske senter og  har 13 kortidsplasser, herav 2 øyeblikkelig hjelpsenger og 2 senger til lindrende behandling. Vi gir tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig for en periode, er utskrevet fra sykehus og trenger lengre oppfølgning, akutt syke som kan behandles i kommune og kreftsyke som trenger lindrende behandling i institusjon. 

Aktiviteter og tilbud

·         Fotpleie

·         Sykehjemslege

·         Fysioterapi

·         Flott atrie/utearealer

·         Felles aktiviteter i Storstua

 

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider, men vi ønsker å begrense antall besøkende for tiden for å unngå koronasmitte

Utgangsdøren låses på kvelden kl. 20. 00, og inngangen til avdelingen er låst, men man kan ringe på så vil personellet åpne så du kan besøke noen

Avdelingene kan kontaktes hele døgnet, men det er rapporttid på morgenen, til middag og om kvelden der det er begrenset kapasitet til å ta telefonen.

Kontakt

Byparken
Telefon 418 67 262

 

Avdelingsleder

Eli-Janne Larsen
Tlf: 75420593
epost: eli.janne.larsen@vagan.kommune.no

Virksomhetsleder

Jan Håkon Juul
Tlf: 75420246
epost: jan.hakon.juul@vagan.kommune.no