Søke om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningen innen helse og omsorg i Vågan kalles koordinerende enhet. Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Vågan gjennom koordinerende enhet

Hva tilbyr vi?

Ved koordinerende enhet får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester.

Hvordan søke om tjeneste?

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 249 kB)

(Dersom filen lagres lokalt på PC, kan de fleste av feltene fylles ut digitalt)

Du kan søke om følgende tjenester til koordinerende enhet:

Klage

Koordinerende enhet kan hjelpe med å fremføre klage dersom du har behov for det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, herunder med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Telefon 75 42 02 21

Åpningstider

Mandag - Fredag
0900 - 1100 og 1200 - 1400

Adresse

Besøksadresse
Kong Øysteins gate 7
8300 Svolvær

Postadresse
Vågan kommune
Koordinerende enhet
Postboks 802
8305 Svolvær