Trygghetsalarm

En trygghetsalarm bidrar til at du kjenner deg trygg i eget hjem ved at du enkelt får hjelp ved akutte situasjoner.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, ALARM 24, som formidler kontakt til hjemmesykepleien eller pårørende, som rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke".

  • Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner
  • Du må kunne betjene alarmen og snakke med alarmsentralen
  • Du må sørge for at det er mulig å tilkoble trygghetsalarm

Hvem kan få tilbudet?

Du som av ulike grunner kan ha behov for å tilkalle hjelp fra kommunens hjemmetjeneste.

Hvordan søker jeg?

Du søker i skjemaet under om trygghetsalarm. Når kommunen har mottatt din søknad, får du besøk av noen som vurderer din situasjon og om du har behov for en trygghetsalarm.

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Når kommunen har mottatt din søknad, får du besøk av noen som vurderer din situasjon og om du har behov for en trygghetsalarm.