Kreftomsorg

Hva tilbyr vi?

Kommunen har kreftkoordinator og kreftsykepleier som bistå med:

  • Samtaler
  • Oppfølging
  • Helse og omsorg

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.