Kreftomsorg

Det er en tøff periode i livet når du eller en som står deg nær får kreft. Ordet «kreft» er ofte forbundet med angst og bekymring. Det handler om å mestre den nye livssituasjonen på best mulig måte, for både den kreftsyke og de pårørende.

Vågan kommune har Kreftkoordinator og Kreftsykepleier som begge kan hjelpe den kreftsyke og pårørende med støtte, veiledning og råd slik at du fortsatt kan leve ditt liv på best mulig måte. Kreftomsorgen i Vågan kommune kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Tilbudet er uforpliktende og er gratis.

Hva kan kreftkoordinator og kreftsykepleier gjøre for deg:

 • Gi råd og veiledning rundt kreftdiagnose, behandling og rehabilitering.
 • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftsykepleiers kontor
 • Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag
 • Ha oversikt over rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen
 • Ha oversikt over pasientforeninger og frivillige organisasjoner
 • Oppfølging av barn og ungdom som pårørende
 • Samarbeide med aktuelle yrkesgrupper slik at du får et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet.
 • Omsorg ved livets slutt

Slik søker du:
Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 109 kB) (PDF, 249 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 • Søknad sendes til:
  Vågan kommune
  Koordinerende enhet
  Postboks 802
  8305 Svolvær
 • Søknaden kan også leveres til Vågan kommunes servicetorg på Rådhuset.

TRENGER DU HJELP TIL UTFYLLING, ELLER HAR SPØRSMÅL?Trenger du hjelp til utfylling kan Kreftkoordinator kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 754 20 178. Kreftkoordinator finner du på Koordinerende enhet i Rådhuset i Svolvær.

Kontakt

Anne Margrete Røde
E-post
Telefon 75 42 01 78
Mobil 481 26 099
Anita Bøe Brendeford
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 75 42 03 04
Mobil 902 12 410

Kontor: Hjemmebaserte tjenester – Havly omsorgssenter