Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme eller i omsorgsbolig og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder:

  • Nødvendig pleie og omsorg
  • Hjelp til medisiner/injeksjoner, vi benytter multidose
  • Sårbehandling
  • Observasjon/medisinsk behandling i samarbeid med lege
  • Veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen

Hjemmesykepleien hjelper deg slik at du skal få bo hjemme lengst mulig, der det er mulig og hensiktsmessig.

Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmesykepleie gis til personer som bor hjemme eller i omsorgsbolig, og som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke kan oppsøke helsehjelp selv.

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Kontaktinformasjon Svolvær/Skrova sone 1
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 75420297 0830 - 1500
Vakttelefon 95774387 0730 - 2200
Vakttelefon 41618401 2200 - 0730

 

Kontaktinformasjon Svolvær sone 2
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 75420404 0830 - 1500
Vakttelefon 97507610 0730 - 2200
Vakttelefon 41618401 2200 - 0730

 

Kontaktinformasjon Kabelvåg/Henningsvær/Gimsøy/Strauman
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 75420586 0830 - 1500
Vakttelefon 90090875 0730 - 2200
Vakttelefon 41618401 2200 - 0730

 

Kontaktinformasjon Laukvik/Laupstad/Digermulen/Molla
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 75420533 0830 - 1500
Vakttelefon 99251951 0800 - 2100

 

 

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Dersom du har klager på tjenesten du får utført, ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Dersom du vil klage på vedtak/avslag på vedtak, kontakt Koordinerende enhet.