Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med

  • Praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask, tilberedning/varming av mat eller andre aktiviteter
  • Nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt
  • Bistå med å bestille matvarer fra butikk

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

For pris hjemmetjenester, se programområde Helse og omsorg i avgiftsregulativet. (PDF, 484 kB)

 

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Dersom du har klager på tjenesten du får utført, ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Dersom du vil klage på vedtak/avslag på vedtak, kontakt Koordinerende enhet.