Vågan demensteam

Et tilbud til personer med demens og deres pårørende

 

Hva er demens?

 • Demens er en kronisk hjernesykdom. Ikke alle personer rammes likt.
 • De vanligste symptomene er nedsatt hukommelse, språkproblemer og vansker med å utføre praktiske ting.

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og deres pårørende
 • Sette i gang tiltak i riktig tid, slik at den demente kan bo hjemme så lenge som mulig og minske belastningen på pårørende

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende
 • Være bindeledd mellom pasient, pårørende og lege
 • Utredning og diagnostisering i samarbeid med fastlege
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Undervisning og veiledning av pårørende og helsepersonell

Vi samarbeider med:

 • Fastleger
 • Koordinerende enhet
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten
 • Institusjonsomsorgen
 • Andre relevante instanser

Hvem kan henvende seg til demensteamet?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Lege, hjemmetjenesten eller annet helsepersonell

Dette er demensteamet:
 

John Håvard Nilsen, demenskoordinator og leder av teamet
Carina Hansen, fagsykepleier demens.

Hver sone i hjemmebaserte tjenester og Byparken har demenskontakter som samarbeider tett med demenskoordinator.

Aktuelle lenker:

Demensomsorgen i Vågan på Facebook
www.aldringoghelse.no
www.demensinfo.no
www.kloverasen.no
www.nasjonalforeningen.no

 

Kontakt

John Håvard Nilsen
Demenskoordinator
E-post
Telefon 75 42 02 29
Mobil 911 19 318
Carina Hansen
Fagsykepleier demens
E-post
Telefon 75 42 03 16
Mobil 461 85 720

Adresse

Postadresse
Vågan kommune
Demensteamet, hjemmebaserte tjenester
Postboks 802
8305 Svolvær