Dagaktivitetstilbudet for personer med demens

Hvem kan søke om tilbudet?

Hjemmeboende personer som har fått en demensdiagnose eller det er mistanke om en demenssykdom.

Åpningstider og pris:

Mandag – fredag: 08.00-15.00

Pris pr dag: 150,-

To måltider er inkludert i prisen.

Transport: Vi håper å få til transport uavhengig av hvor du bor.

Vi kan tilby aktiviteter som:

-     Gågruppe/trim

-     Bussturer (utflukter)

-     Hagearbeid/snømåking

-     Matlaging og baking

-     Måltider

-     Håndarbeid

-     Småsløyd

-     Kafébesøk

-     Sang, musikk og spill

-     Høytlesning fra bøker, aviser m.m.

-     Bingo, andakt m.m.

-     Gårdsbesøk

-     Julemesse

For mer informasjon om oss ta kontakt for en uforpliktende samtale

For søknad ta kontakt koordinerende enhet på telefon: 75420221 eller Demensteamet: 75420229

Kontakt

Dagaktivitetstilbudet
Telefon 75 42 04 07

Adresse

Vi holder per tiden til i eget lokale ved Svolvær omsorgssenter, men skal i løpet av 2020 flytte inn i nye lokaler i Havlykvartalet.