Demensomsorg

Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2023

Er du pårørende eller nær venn til en person med en demenssykdom? Delta på pårørendeskolen !