Oppfølging voksne - psykisk helse

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse.Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan for eksempel være:

 • Personlig oppfølging og samtaler
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • Støtte til bedring og mestring
 • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
 • Medisinadministrering

Praktisk oppfølging

Personer med psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål som for eksempel:

 • planlegge/utføre matinnkjøp
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene
 • vask av klær og rengjøring
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
 • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi

Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen kan gis på dag- og kveldstid. Omfanget er avhenig av ditt behov.

 

Hvordan søke?

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.

Ved livstruende tilstander, ring 113.

Kontakt

Thea Nilsen
Avdelingsleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 42 02 71