Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet).

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år eller så lenge førerkortet ditt er gyldig.

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Hvordan søke?

Søk elektronisk her

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00