Miljøarbeidertjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Miljøtjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr hjelp til selvhjelp, utvikling av egne ferdigheter og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov og varierer fra støtte- og motiverende samtaler, til hjelp til å klare dagliglivet mest mulig selvstendig, til faktisk praktisk hjelp med det du ikke klarer selv.

Slik søker du

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov. Du vil få tilbud om en samtale og vi vil ta en vurdering sammen med deg om hvilken form for hjelp du eventuelt trenger og hvor mye hjelp som er aktuelt for deg.

Klage

Har du klager ved utførelsen av tjenesten, ta kontakt med virksomhetsleder.

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak, ta kontakt med koordinerende enhet her.