Ledsagerbevis

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Funksjonshemmede eller personer med psykiske lidelser

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Ledsagerbeviset utstedes gratis. Mot at den funksjonshemmede selv kjøper billett får hun/han ta med seg ledsager gratis eller til 50% av billettprisen der ledsagerbeviset aksepteres

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis
 

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

offentlige og private arrangører av arrangementer, noen hoteller, bussselskap, ferger og hurtigbåter.

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Slik søker du

Søk elektronisk her

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00