Langhaugen/ Grønnhaugen bofelleskap

Siden er under utvikling

Grønnhaugen / Langhaugen bofellesskap

Avdelingsleder Lisa Rasul
97435129 (0800 - 1530)


Grønnhaugen bofellesskap: telefonummer til bofelleskapet:
75420542 (0700 - 2230)


Langhaugen bofellesskap: telefonnummer til bofelleskapet:
75420543 (0700 - 2230)

 

 Stedfortreder fram til 31 august 2020 er Rona Tangrand tlf: 75 42 05 37