Botilbud for funksjonshemmede

Vi har ulike boformer for personer med funksjonshemming. Boformen avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

  • leilighet i bofellesskap eller samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen - for personer som kan klare seg med bistand fra miljøtjenesten
  • barnebolig/institusjon - for barn og ungdom med omfattende funksjonshemming

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke botilbud fra kommunen dersom:

  • du av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • du har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonshemming

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov. Vi vurderer hjelpebehovet ditt og finner det tilbudet som passer best for deg.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Du tegner leiekontrakt med Vågan kommune og betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med koordinerende enhet.

Kontakt

Habiliteringstjenesten

 

Alterosen / Juten bofellesskap

Avdelingsleder Rona Tangrand

90816272 (0800 - 1530)


Alterosen bofellesskap
75420544 (0700 - 2230)


Juten bofellesskap
75420541 (0700 - 2230)

Grønnhaugen / Langhaugen bofellesskap

Avdelingsleder Lisa Rasul
97435129 (0800 - 1530)


Grønnhaugen bofellesskap: telefonummer til bofelleskapet:
75420542 (0700 - 2230)


Langhaugen bofellesskap: telefonnummer til bofelleskapet:
75420543 (0700 - 2230)

 

Alterosen barne- og avlastningsbolig

Avdelingsleder Thomas Siem
99169616 (0800 - 1530)


Barne- og avlastningsbolig
97507610 (0730 - 2200)

 

Storgata aktivitetssenter

Avdelingsleder Thomas Siem


99169616 (0800 - 1530)
Aktivitetssenter
75420546 / 48095396 (0800 - 1530)

Virksomhetsleder habiliteringstjenesten

Leder Øyvind Strand
75420244 (0800 - 1530)