Avlastning i og utenfor institusjon

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for personer med ulike funksjonshemminger.

Målet er å hindre overbelastning for den pårørende, slik at det fortsatt er mulig å bo hjemme. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov.

Avlastning skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tilbudet gis enten som privat avlastning, som avlastning i institusjon, eller etter skoletid.

Privat avlastning gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Alterosen Barne og avlastningsbolig er tilrettelagt for barn og ungdom med sammensatte funksjonshemminger, deriblant multifunksjonshemmede.

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

Etter at dere har sendt inn søknaden, vil en saksbehandler ta kontakt for å vurdere behovet. Dere vil få tilbud om en samtale og vi vil ta en vurdering sammen med dere om hvilken form for hjelp dere eventuelt trenger, og hvor mye hjelp som er aktuelt.

Dere kan også få tilbud om et besøk til avlastningsboligen for å få en omvisning og ytterligere informajson.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Klage

Har du klager ved tilbudet ved Alterosen barne og avlastningsbolig, kontakter du avdelingsleder ved boligen.

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak, ta kontakt med bestillerkontoret.