Svolvær legesenter

Velkommen til Svolvær Legesenter

Vi ønsker å gi et godt tilbud til våre pasienter og vi håper du blir fornøyd når du bruker oss!

Svolvær Legesenter tilbyr «Time samme dag». Det betyr at du som regel kan få time hos din fastlege samme dag du tar kontakt.

Du kan bestille på telefon 754 20 480 eller digitalt via vår hjemmeside

Hensikten med denne hjemmesiden er å gjøre det enkelt for deg å komme i kontakt med oss. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medisiner.
    Vi har startet opp med E-resept. Det betyr at resepten blir sendt direkte til apoteket. Du kan hente ut medisinen på alle apotek i Norge.

Svolvær Legesenter har sjømannslege og petroleumslege (offshoreattest). Du får som regel time samme dag for slike attester.

Ved behov for legehjelp fra kl 1500-0800 på hverdager og i helgen ring legevakten på: 116 117

Ved behov for øyeblikkelig/nødhjelp ring: 113

Ved Svolvær Legesenter arbeider:

  • 7 Fastleger
  • 11 helsesekretærer/sykepleiere
  • Kommuneoverlege
  • Sykehjemsoverlege
  • LIS1- lege

Vi veileder 3 medisinstudenter pr. år, hver  8 ukers varighet. Legesenteret har  ca 3850 pasienter. 

Kontakt

Svolvær legesenter
Telefon 75 42 04 80

Telefontid:
Man - Fre: 0830 - 1200 og 1300 - 1500,
unntatt tir: 0900 - 1200 og  1300 - 1500

Legetime på nett:
https://minhelse.helsenorge.no/

Adresse

Kong Øysteins gt. 7
8300 Svolvær