Legetjenester

Legevakt

Hvis det står om liv, ring 113.

Ved behov for tilsyn av lege i Vågan hverdager mellom 15.30-08.00 og i helger/høytid ta kontakt med legevakssentralen på 116 117 for å avtale tid med legen. Legen har hjemmevakt og er kun tilstede etter avtale.

Legevakten i Vågan holder til i Kong Øysteins gt 7 i Vågan lokalmedisinske senter, samlokalisert med Svolvær Legesenter.

 

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

Vågan kommune har tre fastlegekontor:

Fastlegekontor
Navn Telefon www
Svolvær legesenter 75420480 gå til webside
LEGEtorget 76066170 gå til webside
Osan legesenter 76069680  

 

Finn en fastlege her

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har anledning til å bytte lege opptil to ganger per år, og ytterligere én gang hvis du flytter. Et skifte er gyldig fra kommende månedsskifte, men legen får ikke vite om byttet før den 10. i måneden.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på Nav sine nettsider kan du finne mer informasjon om din fastlege. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.