Individuell plan

Hvem kan søke om individuell plan?

Personer med behov for koordinerte og langvarige helse- og/eller omsorgstjenester kan søke om individuell plan.

Med koordinerte og langvarige tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet.

 

Hvordan søke?

Søk om helse- og omsorgstjenester

Skjema kan du også få i servicetorget på Rådhuset.

Kontakt

Janne Thomassen
Saksbehandler
E-post
Telefon 75 42 02 21