Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempler er rullestol, dusjkrakk, trappeheis, trykkavlastende puter og varmehansker.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler for kortere perioder

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, som for eksempel etter en operasjon, kan du låne fra kommunens korttidslager.

Hvordan går du frem?

Du selv eller noen rundt deg kan ta direkte kontakt med korttidslageret eller bestillerkontoret. Hvis du har kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmetjeneste) kan du be dem om hjelp.

Hvor lenge kan du låne hjelpemidlene fra korttidslagret?

Lånetiden er 3 måneder, med mulighet for forlengelse.

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler på hjelpemidler du kan låne, er:

  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Ta kontakt med fysio- og ergoterapi eller driftsleder for korttidslageret i kommunen.

Hjelpemidler for lengre perioder

Hvis du har et varig behov for et teknisk hjelpemiddel (over 2 år), kan du søke NAV om varig utlån. Søknaden må inneholde en faglig vurdering av dine behov og funksjon.

Hvordan går du frem?

Hvis du har kommunale helsetjenester fra før, kan du be de om hjelp (for eksempel hjemmetjeneste). Du kan også kontakte rehabiliteringstjenesten. 

Les mer om hjelpemidler på NAV sine sider

Hva koster det?

De fleste hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler kan sendes til bestillerkontoret.

Kontakt

Inger-Anne Nicolaisen
Avdelingsleder fysio- og ergoterapi
E-post
Telefon 948 30 633

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær