Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempler er rullestol, dusjkrakk, trappeheis, trykkavlastende puter og varmehansker.

Hjelpemidler til langtids lån

  • for å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig (over 2 år eller livet ut) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte
  • det er NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland (Bodø) som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Det innvilgede hjelpemidlet sendes fra Bodø til Lokalt Hjelpemiddellager i kommunen, og leveres deretter til deg. Lokalt Hjelpemiddellager vil bistå deg med montering og lett opplæring.
  • du kan selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen, spørre Hjemmetjenesten eller om hjelp til å skrive søknad ved behov for konkrete og enklere hjelpemidler, eller kontakte  kommunens Ergoterapitjeneste hvis du ønsker kartlegging og helhetsvurdering av hva som kan være aktuelle hjelpemidler for deg
  • NAV hjelpemiddelsentralen låner ikke ut gelender, støttehåndtak, gripetang, forhøyningsklosser eller småhjelpemidler til kjøkken og bad. Dette må kjøpes selv. Informasjon om tilskudd til rimelige hjelpemidler finner du på Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler) nav.no og  søknadsskjemaet til NAV Hjelpemiddelsentralen
  • For hjelp til søknad og kartlegging kan du kontakte Ergoterapeut Anne Lise Helmersen tlf- 48 04 04 08 eller andre helsepersonell.

Hjelpemidler for kortere perioder

  • Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker i kommunen: Rolf Johnsen tlf.: 948 77 645 eller John Erik Nilsen tlf.: 947 96 806
  • Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler til korttidsutlån som kan lånes ut ved kortvarige sykdomstilfeller, eller som forskuttering på hjelpemidler i påvente av levering fra NAV Hjelpemiddelsentralen.
  • Eksempler på hjelpemidler Lokalt Hjelpemiddellager kan ha inne til korttidsutlån er; rullator, prekestol, toalettforhøyer.   

Ved feil eller reparasjon av hjelpemidler

Kontakt hjelpemiddeltekniker: 

Rolf Johnsen tlf.: 948 77 645 eller John Erik Nilsen tlf.: 947 96 806

Hva koster det?

De fleste hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Enkelte hjelpemidler må du kjøpe selv: eksempel på dette er krykker, gripetank, forhøyningsputer, rekkverk, håndtak.

Tilbakelevering av hjelpemidler

Hjelpemidler skal leveres tilbake når behovet er opphørt eller ved naturlig bortgang. 

Kontakt hjelpemiddeltekniker for å avtale tilbakelevering: 

Rolf Johnsen tlf.: 948 77 645 eller John Erik Nilsen tlf.: 947 96 806

Klage og tilbakemelding

Alle klager på avslag på hjelpemidler må sendes til nav hjelpemiddelsentralen. For andre klager eller tilbakemeldinger kontakt avdelingen ved ergoterapeut eller avdelingsleder.

Kontakt

Rolf Johnsen
Hjelpemiddeltekniker
E-post
Mobil 948 77 645

John Erik Nilsen
Hjelpemiddeltekniker
Tlf: 947 96 806

Adresse

Besøksadresse
Vågan lokalmedisinske senter
Kong Øysteins gt 7
8300 Svolvær

Postadresse
Vågan kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten
Pb 805
8305 Svolvær