Fysioterapi

Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeutene har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, og forebygger og behandler sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeuten kan bidra med

  • Undersøkelse
  • Individuell behandling
  • Veiledning
  • Gruppetrening
  • Søknad og tilpasning av hjelpemidler
  • Samarbeid med andre fagpersoner og pårørende

Hvem kan få fysioterapi?

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Hvordan kan du få fysioterapi?

Fysioterapeuter som har avtale med kommunen

Ring felles venteliste: 95 42 21 51 hverdager 08.30 – 10.30. Den betjenes av koordinerende enhet i kommunen, og er en del av helsetjenesten.

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut. Fra 1. januar 2018 har du direkte tilgang til fysioterapi. Det vil si at du ikke trenger henvisning fra lege eller manuellterapeut, men selv kan ta kontakt når du har behov for tjenesten. Du betaler en egenandel for behandling både hos kommunal fysioterapeut og hos privat fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Egenandelen føres på egenandelskort 2.

Fysioterapeuter uten avtale

Du kan kontakte fysioterapeuter uten driftsavtale selv. Det kan være kortere ventetid. Les mer om behandling hos private fysioterapeuter uten avtale med kommunen her.

Hva skjer etter at du har sendt inn henvisning om kommunal fysioterapi?

Du blir kontaktet av en fysioterapeut. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet.

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel inntil egenandelstaket, deretter får du frikort. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris.

Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Du kan ta kontakt med virksomhetsleder for fysio- og ergoterapitjenesten.

Kontakt

Inger-Anne Nicolaisen
Avdelingsleder fysio- og ergoterapi
E-post
Telefon 948 30 633

Adresse

Besøksadresse
Vågan lokalmedisinske senter
Kong Øysteins gt 7
8300 Svolvær