Ergoterapi

Hva gjør ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med sine daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegging av funksjon
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om samt tilpasse hjelpemidler
  • Tilrettelegging i hjem, barnehage/skole eller på arbeidsplass
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging.

Hvem kan få ergoterapi?

Personer som har, eller står i fare for å få, vansker med å klare sine daglige aktiviteter.

Hvordan får jeg hjelp av en ergoterapeut?

Søk om helse- og omsorgstjenester her.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt med helsepersonell, fastlege eller bestillerkontoret.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt blir du kontaktet av en ergoterapeut. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Du kan ta kontakt med virksomhetsleder for fysio- og ergoterapitjenesten.

Kontakt

Mona Rødland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 480 40 408

Adresse

Besøksadresse
Avisgata 10
8300 Svolvær

Postadresse
Vågan kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten
Pb 805
8305 Svolvær