Flyktninghelsetjenesten

Vågan kommune har 2 sykepleiere som følger opp beboere i mottak, og bosatte flyktninger i innføringsperiode for å sikre smitteoppsporing, kartlegging av helsetilstanden og koordinere ordinære kommunale helsetjenester til denne gruppen i tett samarbeid med Vågan innvandrer- og opplæringssenter.

Flyktninghelsetjenesten har også ansvar for reisevaksiner for Vågan kommunes befolkning.
Ved behov for kartlegging av evt reisevaksine, send en epost til reisevaksine@vagan.kommune.no

 

Kontaktinfo
Tittel Navn Telefon epost
Avd. leder Maria Stensvik Kaspersen 75420260 send epost
Sykepleier Gøril Mentzen Hansen 75420263 send epost
Sykepleier Anna Yulieva Jensen 75420245 send epost