Flyktninghelsetjenesten - Vaksinering

Om våre tjenester

Flyktninghelsetjenesten

Vågan kommune har 2 sykepleiere som følger opp beboere i mottak, og bosatte flyktninger i innføringsperiode for å sikre smitteoppsporing, kartlegging av helsetilstanden og koordinere ordinære kommunale helsetjenester til denne gruppen i tett samarbeid med Vågan innvandrer- og opplæringssenter.

Reisevaksine

Vågan kommune gir råd og veiledning om reisevaksine jamfør rådene gitt fra folkehelseinstituttet, FHI. Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

Kontakt
Kontakt
e-post
reisevaksine@vagan.kommune.no

 

Yrkesvaksinering

Smitterisiko for forskjellige yrkesgrupper er avhengig av flere faktorer som arbeidsoppgaver, forekomst av aktuelle smittestoffer i miljøet, kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstaker. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en tabell som viser aktuelle vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid.
 

Kontakter
Kontakter
Navn Stilling e-post Telefon
Maria Stensvik Kaspersen Avdelingsleder maria.stensvik.kaspersen@vagan.kommune.no 75 42 02 60
Goril Mentzen Hansen Sykepleier goril.mentzen.hansen@vagan.kommune.no 75 42 02 63

 

Kontakt

Kontak oss på telefon, mail, brev eller oppmøte


Avdelingsleder

Maria Stensvik Kaspersen
75 42 02 60
maria.stensvik.kaspersen@vagan.kommune.no

Sykepleier

Gøril Mentzen Hansen
75 42 02 63
goril.mentzen.hansen@vagan.kommune.no

Besøksadresse

Vestfjordgata 39 (gamle biblioteksbygget)
8300 Svolvær

Postadresse

Flyktninghelsetjenesten
VLMS
Postboks 802 - Rådhuset
8305 Svolvær