Flyktninghelsetjenesten - Vaksinering

Om våre tjenester

Flyktninghelsetjenesten

Vågan kommune har 2 sykepleiere som følger opp beboere i mottak, og bosatte flyktninger i innføringsperiode for å sikre smitteoppsporing, kartlegging av helsetilstanden og koordinere ordinære kommunale helsetjenester til denne gruppen i tett samarbeid med Vågan innvandrer- og opplæringssenter.

Reisevaksine

Flyktninghelsetjenesten har ansvaret for reisevaksiner for Vågan kommunes befolkning.
Vi gir råd og veiledning om reisevaksine jamfør rådene gitt fra folkehelseinstituttet (FHI). Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å være tidlig ute. Både fordi vi har ventetid og fordi enkelte vaksiner må bestilles og har en viss leveringstid.
Ved behov for kartlegging av evt reisevaksine, kontakt oss per e-post.

 

Kontakt

Kontakt
e-post
reisevaksine@vagan.kommune.no

 

Yrkesvaksinering

Smitterisiko for forskjellige yrkesgrupper er avhengig av flere faktorer som arbeidsoppgaver, forekomst av aktuelle smittestoffer i miljøet, kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstaker. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en tabell som viser aktuelle vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid.
 

Kontakter

Kontakter
Navn Stilling e-post Telefon
Maria Stensvik Kaspersen Avdelingsleder maria.stensvik.kaspersen@vagan.kommune.no 75 42 02 60
Goril Mentzen Hansen Sykepleier goril.mentzen.hansen@vagan.kommune.no 75 42 02 63

 

Kontakt

Kontak oss på telefon, mail, brev eller oppmøte


Avdelingsleder

Maria Stensvik Kaspersen
75 42 02 60
maria.stensvik.kaspersen@vagan.kommune.no

Sykepleier

Gøril Mentzen Hansen
75 42 02 63
goril.mentzen.hansen@vagan.kommune.no

Besøksadresse

Vestfjordgata 39 (gamle biblioteksbygget)
8300 Svolvær

Postadresse

Flyktninghelsetjenesten
VLMS
Postboks 802 - Rådhuset
8305 Svolvær