Smittevern i Vågan kommune

 

Individ

 

Tuberkuloseprogram

 

Pandemiplan

 

Samfunn

Kommunale planverk:

Kommunens krisebredskapsplan, plan for helsemessig og sosial beredskap, retningslinjer for samarbeid med Mattilsynet, smittevernplan sykehjem, m.m. (egne lenker): Eksterne samarbeidspartnere

 

Kommunalt ansvar og oppfølging:

 

Forebygging:

 

Utbrudd:

 

Befolkningsgrupper med særlige behov:

 

Sykdommer med spesiell lovgiving: