Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen

 

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

 

Send klagen til

postmottak@vagan.kommune.no

Vågan kommune
Postboks 802
8305 Svolvær

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær