Kunngjøring: Kommunal kompensasjonsordning, del 2

Klikk for stort bildeKommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen og Vågan Kommune har nå kr. 3.250.000 til fordeling. 

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen del 1, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte kan også søke på del 2.

Støtten gjelder for omsetningssvikt 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt eller tap i perioden januar - mai 2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

7. juni 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)
  • Regnskap så langt i år, hvis tilgjengelig
  • Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall for perioden det søkes om støtte for.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringssjef Alf Kenneth Johansen, 754 20 190, alf.johansen@vagan.kommune.no

Behandling av søknader

Søknadene behandles av Ordfører, Varaordfører og gruppeleder for opposisjon samt næringssjef. Målet er at søknadene skal være behandlet innen utgangen av juni. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Liste over støttemottakere publiseres på kommunens hjemmeside/facebookside. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Vedtaket begrunnes ikke.