Høringer

Her finner du aktive høringer. Trykk på avsluttede høringer for å se disse.

Høringer avsluttet før 23.11.20 må søkes opp i innsynsløsningen vår slik praksisen har vært tidligere. Aktive og nyere høringer finner du her.

På vegne av Fiskargata 22 Svolvær AS eid av Norges Råfisklag varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering av Avisgata 4 mer flere eiendommer. 

Planutkast for kommunedelplan Kabelvåg er fremlagt til midtveishøring der alle innbyggere har mulighet å komme med innspill og tilbakemeldinger på forslaget. 

 Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Caroline Harveys vei 13-15, Svolvær. 


 

 På bakgrunn av ny forskrift om brannforebygging tillegges kommunen myndighet og mulighet til i større grad å tilpasse det forebyggende arbeidet til egen risiko.