Aktive høringer

Her finner du aktive høringer. Trykk på avsluttede høringer for å se disse.

Avsluttede høringer

Høringer avsluttet før 23.11.20 må søkes opp i innsynsløsningen vår slik praksisen har vært tidligere. Aktive og nyere høringer finner du her.

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.20-14.12.20.

Detaljreguleringen skal danne grunnlag for følgende formål: Bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse og turistformål (hytter, hotell) Teknisk infrastruktur (adkomstvei og parkeringsplass). 

 

Lofoten friluftsråd legger  med dette den regionale friluftsforskrift for Lofoten ut på høring.