Melding om arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst fire uker før.

Vågan brannvesen gir normalt ikke svar på meldingen. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

Hvorfor skal arrangementer meldes?

Etter Brann- og eksplosjonsvernloven §7 skal den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer, her kan du lese mer om hva som kreves av tiltak og søknader.

Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst fire uker i forveien. Dette fordi noen saker kan falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningssikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert, og/eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av arrangementet.

Dette må du ha på plass før du melder:

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
 • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
 • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av kvalifisert person.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
 • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
 • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer utendørs, eller på et sted som normalt ikke er beregnet for dette. må du sende søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.


  Meldeskjema for arrangement

  Søknad om bruk av fyrverkeri eller pyroteknisk vare (PDF, 151 kB)