Velkommen til Vågan brann og redning

Brannstasjonen vår ligger i Osan, midt mellom Svolvær og Kabelvåg. I tillegg har vi brannstasjoner i Henningsvær og på Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Vågan brann og redning har både hel- og deltidsansatte hvor hovedtyngden av innsatspersonell består av deltidsansatte brannkonstabler.

  • Kommunen har hele tiden en vaktstyrke på 5 i dreiende vakt.
  • Beredskapsavdelingen 17 ansatte i utrykning stasjon Svolvær
  • Forebyggende avdeling 4 ansatte. Feiere og tilsynspersonell.
  • Henningsvær stasjon 10 ansatte deltid, Skrova stasjon 10 ansatte deltid og Laukvik depot Frivillig brannkorps 10 stk.

 

 

 

  

Kontakt

Brannstasjonen


Beredskapsavdelingen

Brannsjef

Lars Ottemo Gärtner
Tlf. 907 03 405
e-post lars.ottemo.gartner@vagan.kommune.no

Leder beredskap/varabrannsjef

Terje Olsen
Tlf. 473 28 110
e-post terje.olsen@vagan.kommune.no

Brannkonstabel 

René Skjønnås
Tlf. 476 71 840
e-post rene.lundahl.skjonnas@vagan.kommune.no

Forebyggende avdeling

Leder forebyggende

Kai Årre
Tlf. 466 83 427
e-post kai.borge.arre@vagan.kommune.no

Branninspektør

Geir Hermansen
Tlf. 412 07 430
e-post geir.hermansen@vagan.kommune.no

Feier

Inge Holand
Tlf. 900 36 050
e-post inge.holand@vagan.kommune.no

Feier 

Andreas Årre Høynes
Tlf. 469 55 275
e-post andreas.hoynes@vagan.kommune.no