Velkommen til Vågan brann og redning

Brannstasjonen vår ligger i Osan  midt mellom Svolvær og Kabelvåg.

I tillegg har vi brannstasjoner i Henningsvær og på Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Vågan brann og redning har både hel- og deltidsansatte hvor hovedtyngden av innsatspersonell består av deltidsansatte brannkonstabler.

Kommunen har hele tiden en vaktstyrke på 5 i dreiende vakt.

Beredskapsavdelingen 17 ansatte i utrykning stasjon Svolvær

Forebyggende avdeling 4 ansatte. Feiere og tilsynspersonell.

Henningsvær stasjon 10 ansatte deltid, Skrova stasjon 10 ansatte deltid og

Laukvik depot Frivillig brannkorps 10 stk.

 

 

 

  

Kontakt

Brannstasjonen


Beredskapsavdelingen

Brannsjef

Lars Ottemo Gärtner
Tlf. 907 03 405
e-post lars.ottemo.gartner@vagan.kommune.no

Leder beredskap/varabrannsjef

Terje Olsen
Tlf. 473 28 110
e-post terje.olsen@vagan.kommune.no

Brannkonstabel 

René Skjønnås
Tlf. 476 71 840
e-post rene.lundahl.skjonnas@vagan.kommune.no

Forebyggende avdeling

Leder forebyggende

Kai Årre
Tlf. 466 83 427
e-post kai.borge.arre@vagan.kommune.no

Branninspektør

Geir Hermansen
Tlf. 412 07 430
e-post geir.hermansen@vagan.kommune.no

Feier

Inge Holand
Tlf. 900 36 050
e-post inge.holand@vagan.kommune.no

Feier 

Andreas Årre Høynes
Tlf. 469 55 275
e-post andreas.hoynes@vagan.kommune.no