Øvelser opplæring

Vågan brann og redning er behjelpelig med å gjennomføre teoretiske og praktiske øvelser

  • Teoretisk og praktiske øvelser innen brannvern for næringslivet
  • Teoretisk og praktiske øvelser innen brannvern for institusjoner
  • Teoretisk og praktiske øvelser innen brannvern for skoler og barnehager

Kontakt

Brannstasjonen


Beredskapsavdelingen

Brannsjef

Lars Ottemo Gärtner
Tlf. 907 03 405
e-post lars.ottemo.gartner@vagan.kommune.no

Leder beredskap/varabrannsjef

Terje Olsen
Tlf. 473 28 110
e-post terje.olsen@vagan.kommune.no

Brannkonstabel 

René Skjønnås
Tlf. 476 71 840
e-post rene.lundahl.skjonnas@vagan.kommune.no

Forebyggende avdeling

Leder forebyggende

Kai Årre
Tlf. 466 83 427
e-post kai.borge.arre@vagan.kommune.no

Branninspektør

Geir Hermansen
Tlf. 412 07 430
e-post geir.hermansen@vagan.kommune.no

Feier

Inge Holand
Tlf. 900 36 050
e-post inge.holand@vagan.kommune.no

Feier 

Andreas Årre Høynes
Tlf. 469 55 275
e-post andreas.hoynes@vagan.kommune.no