Velkommen til feiervesenet i Vågan

Feiervesenets forebyggende tiltak i forbindelse med korona utbruddet.

Feiervesenet ønsker å opprettholde normal feiing av skorsteiner, mens all tilsynsvirksomhet opphører inntil videre.

Vi ønsker å begrense smittespredning av koronaviruset, og følger helsemyndighetenes retningslinjer om å minimere nærkontakt med andre personer. Fra og med mandag 30. mars vil derfor feier kun foreta feiing fra tak, uten å gå inn i hjemmene. Det innebærer blant annet at vi ikke lenger vil gå inn til folk for å tømme sot etter feiing.

Vi ber våre kunder om å hjelpe til med å begrense smittespredning. Dersom du har mottatt et varsel om feiing fra oss setter vi pris på om du kan

– Sette fram stigen slik at den er klar til vi kommer
– Holde minst to meters avstand, og helst unngå kontakt med våre feiere
– Ta ut soten selv etter feiing
– Varsle oss på forhånd dersom noen i din husstand er i isolasjon på grunn av koronaviruset

Følg ellers vanlige retningslinjer for feiing: ildstedet må være slukket, og ovnsdører, spjeld og ventiler må være lukket.

Trenger du hjelp med bakkestigen, må feieren kontaktes på forhånd.  Vi kan komme tilbake ved et senere tidspunkt for fjerning av sot og evt. rengjøring av røykrør hvis dette er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med feieren for evt. spørsmål